բարձր մտածում եմ

մի գավաթ սուրճ կօֆէի հետ
մի գավաթ սուրճ կօֆէի հետ
բարձր մտածում եմ
/

կանանց իրավունքների ու հասարակության մեջ եղած կարծրատիպերի մասին