հեքիաթ կորելու մասին

կոչվելով ուժեղ

բայց մեծագույն ցանկություն ունենալով լինել թույլ՝
մենք որպես լուծում
ընտրեցինք փախչելը…