էնքան սիրունա մեր տան բարդակը
նոր ստացած գիրքը,
դատարկ բաժակը,
կեսը վառված մոմ,
ծխացող ծուխը…
բանալիները,
որ նոր բացեցին մեր տան դռնակը
ու ինձ չի հուզում մեր տան բարդակը…